Vindkraft är när man generar (skapar) elektricitet med hjälp av vinden. För att göra detta använder man stora vindsnurror (vindkraftverk). Den största vanliga storleken på vindkraftverk är 150 meter för kroppen och 50 meter för bladen. Från mark till yttersta blad blir det 200 meter, lika högt som Nackamasterna.

För att bladen ska börja snurra måste det blåsa i 4 m/s. Då börjar elektricitet genereras. Vid 13 m/s uppnås maxeffekten som oftast ligger på 2,5 MW. Börjar det blåsa för mycket - över 25 m/s - stängs vindkraftverken av för att förhindra slitage.

Bladen kan vrida sig runt sin egen axel för att ta upp mindre vind och därmed snurra långsammare. Detta är väldigt viktigt då navets varvtal ökar med 8 gånger varje gång vindhastigheten dubbleras. Vindkraftverket skulle snabbt slitas ut om det började snurra för fort.

Skivbromsen tas i bruk när det börjar blåsa för mycket för att förhindra slitage. Bromsen fjärrstyrs via Internet.

Generatorn börjar skapa elektricitet när den får en roterande rörelse på 1500 varv per minut.

Växelådan varvar upp navets 15 - 30 varv per minut till hela 1500 varv per minut. Den fungerar som en cyckelväxel.

Bara fyra procent av elen i Sverige kommer från vindkraft

* Värmekraft är all form av eldning (tex pellets, sopor, kol) som skapar elektricitet och värme.

Totalt finns det 2036 vindkraftverk i Sverige (2011). Deras totala kapacitet är 2769 MW. Endast 20 - 30 % av vindkraftverkets kapacitet kan utnyttjas då det inte blåser hela tiden. 2011 producerade vindkraftverken 6 TWh el.

Vad säger våra besökare?

Ett vindkraftverk kostar idag 12 - 15 miljoner kronor per MW. Med ett elpris på 40 öre/kWh tar det 12 år innan ett 3 MW vindkraftverk lönar sig, utan subventioner. Med subventioner tar det 7 och ett halvt år.

Elproduktion laddas...

Elen som vindkraften producerade för en timme sedan.

  • Inga utsläpp, vindkraftverken drar bara ström när det blåser för mycket för att bromsa rotationshastigheten.
  • Tar inga ändliga resurser från jorden.
  • Perfekt för att ladda fyrar ute till havs. Staten behöver inte dra dyra ledningar vilket ger en stor besparing.
  • Fult, vindkraftverken är störande i vackra landskap.
  • Ljudet, Vid propellern är ljudnivån på 100 dB. Det är lika högt som en motorsåg. 350 meter bort hamnar ljudnivån på 40 dB, vilket motsvarar bakgrundsljudet på ett kontor.
  • Skuggor kan upplevas störande av boende i närheten.
  • Dyrt, det tar 12 år för ett 3 MW vindkraftverk att löna sig, utan subventioner

Nu har du fått en bra överblick över vindkraft. Vill du lära dig mer? Då kan du kolla in dessa sidor:

Vindkraft är en väldigt intressant energikälla som borde tas mycket mer på allvar. Man kan göra så mycket mer med vind än vad man först tror